Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid
Gelblasterstore.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit het gebruik van het Gel Blaster pakket. Wij adviseren om ouderlijk toezicht te houden tijdens activiteiten met de gehuurde Gel Blasters. De Gel Blasters zijn spatwaterdicht en kunnen tegen lichte regen. Ze kunnen dus beschadigd raken door het gebruik bij hevige regenval. Wij adviseren om bij hevige regenval de Gel Blasters niet te gebruiken en een binnenlocatie achter de hand te hebben. Eventuele schade door water of bewuste onvoorzichtigheid is voor rekening van de huurder.

2. Reservering en betaling
De huurovereenkomst is definitief wanneer wij de datum en reserveringsaanvraag per e-mail hebben bevestigd met een factuur. Pas op het moment dat de reserveringsaanvraag is bevestigd kunnen wij het Gel Blaster pakket daadwerkelijk uitleveren / versturen.

3. Borg
Voor de huur van het Gel Blaster pakket hanteren wij 50 euro borg. Wij vertrouwen op de moraliteit van de huurder en tot op heden heeft nog geen enkele huurder dit vertrouwen geschaad. Bij beschadiging van het gehuurde materiaal of andere gebreken door redelijk gebruik, wordt de schade in overleg met de huurder verrekend. Het bedrag wordt vastgesteld door Gelblasterstore.nl. We gaan hierbij uit van de vervangingswaarde van het materiaal. Bij diefstal en/of verlies is de huurder volledig aansprakelijk. Bij het gebruik maken van de extra zakjes in de box, zal dit worden verrekend met de borg. Het resterende bedrag zal dan teruggestort worden op de bij ons bekende bankrekeningnummer.

4. Annulering
Annulering dient telefonisch of per e-mail kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum worden er geen kosten in rekening gebracht en krijgt u het betaalde bedrag retour.

Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum, betaalt de huurder de eventuele gemaakte kosten voor verzending. Op of na de huurdatum kan niet meer worden geannuleerd.

5. Wijzigen van afgesproken huurdatum
Het wijzigen van de huurdatum is kosteloos mogelijk indien dit tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum telefonisch of per e-mail kenbaar wordt gemaakt.

Mocht het wijzigen van de huurdatum binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum kenbaar worden gemaakt dan worden de reeds gemaakte kosten betreffende verzending doorberekend naar de huurder.

6. Afhalen en retour brengen
De tijden en locatie voor het ophalen en terugbrengen van het Gel Blaster pakket worden per e-mail afgesproken. Ophalen van het Gel Blaster pakket kan de dag van te voren. Het terugbrengen gebeurt een dag na de huurdatum tenzij deze dag op een zon- of feestdag valt. In dat geval mag het pakket een dag later retour. Voor iedere te late dag wordt een dag extra huur in rekening gebracht.

7. Gel Blasters
De huurder krijgt bij het huren van het Gel Blaster pakket een handleiding met uitleg over de Gel Blasters en spelmogelijkheden. De Gel Blasters mogen alleen voor eigen gebruik worden gehuurd en niet worden doorverhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

8. Verzending
Het Gel Blaster pakket wordt alleen verzonden wanneer de reserveringsaanvraag per e-mail is bevestigd met een factuur. Vanwege mogelijke verwerkingstijd is het aan te raden minimaal 48 uur voor de huurdatum de reservering te plaatsen en te betalen.

Het Gel Blaster pakket wordt door Gelblasterstore.nl gestuurd naar het opgegeven pakketpunt of huisadres dat bij de reservering is opgegeven. Hier kan in overleg met de huurder van worden afgeweken mocht dit door Gelblasterstore.nl noodzakelijk worden geacht. De huurder wordt per e-mail geïnformeerd op het moment dat het Gel Blaster pakket is verzonden. In deze e-mail staat informatie over de tijd van levering en het adres van het eventuele PostNL-pakketpunt (of huisadres).

Het Gel Blaster pakket dient uiterlijk één dag na de huurdatum retour gestuurd te worden met uitzondering op zon- en feestdagen. Voor het terugsturen wordt het retourverzendlabel gebruikt welke door Gelblasterstore.nl aan het pakket is toegevoegd. Voor elke dag later dan één dag na de huurdatum wordt een dag huur in rekening gebracht.

9. Privacyverklaring
Wij willen u naast deze algemene voorwaarden ook attenderen op onze privacyverklaring op onze website. Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden wordt ook met deze privacyverklaring ingestemd.